MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA PODRŽAVA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA PODRŽAVA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE
25 Mar

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA PODRŽAVA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE

Podgorica, 25. mart 2016. godine - Potpredsjednik Vlade Crne Gore i koordinator Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Duško Marković primio je danas predsjednika Savjeta za građansku kontrolu policije mr Aleksandra Sašu Zekovića.

Na radnom sastanku diskutovano je o konceptu i aktivnostima građanske kontrole policije. Razgovarano je o funkcionisanju Savjeta i njegovom pravnom statusu posebno u odnosu na Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Zajednički je konstatovana specifična i samostalna, nezavisna, pozicija Savjeta za građansku kontrolu policije i činjenica da je to tijelo ustanovljeno Zakonom o unutrašnjim poslovima. Potpresjednik Vlade, koji koordinira radom MUP-a, je podržao rad Savjeta.

Razgovarano je o tematici nasilja u porodici. Predsjednik Savjeta je upoznao potpredsjednika Vlade i koordinatora rada MUP-a sa funkcionisanjem konferencija slučajeva zaštite od nasilja u porodici koje su se pokazale kao dobar i efikasan mehanizam konsultacija policije, ženskih grupa i žrtava nasilja u porodici. Zaključeno je, uz punu pohvalu menadžmenta Centra bezbjendosti Podgorica, da ovaj mehanizam treba dodatno promovisati kao primjer dobre prakse.

Diskutovano je i o temi zapošljavanja kvalifikovanih osoba sa invaliditetom u Ministarstvu unutrašnjih poslova i potpredsjednik Vlade je podržao inicijative Savjeta s tim u vezi.

Potpredsjednik Vlade i koordinator rada MUP Crne Gore upoznat je i sa obrazovanjem Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije kroz koji će se odvijati stalni fokusirani dijalog, kreirati i pratiti mjere za unapređenje bezbjednosti LGBT osoba u Crnoj Gori.

Koordinator MUP-a podržao je inicijativu Savjeta za građansku kontrolu policije da se pristupi pripremi i publikovanju posebnog izvještaja posvećenog primjeni policijskih ovlašćenja tokom protestnih okupljanja u oktobru 2015. u Podgorici u kojem bi bile objektivno sabrane i predstavljene tekovine rada svih nadležnih organa i institucija u vezi sa primjedbama na prekoračenje policisjkih ovlašćenja - Savjeta za građansku kontrolu policije, Etičkog odbora Uprave policije, Unutrašnje kontrole policije, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.