KONAČNO USPOSTAVLJEN TIM POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

KONAČNO USPOSTAVLJEN TIM POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE
18 Mar

KONAČNO USPOSTAVLJEN TIM POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

Podgorica, 18. marta 2016. godine - Savjet za građansku kontrolu policije njegujući stalni dijalog i konsultacije sa LGBT zajednicom i postupajući po pritužbama LGBT organizacija insistirao je kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije da se, bez daljih odlaganja, stavi u funkciju Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije kako je i predviđeno Strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori koju je Vlada Crne Gore usvojila 9. maja 2013. godine. 

Preporuka u vezi sa uspostavljanjem Tima povjerenja izdata je u gotovo svim ocjenama Savjeta za građansku kontrolu policije izdatim povodom primjene policijskih ovlašćenja.

Savjet iskazuje puno zadovoljstvo što je resorni ministar uvažio izdate preporuke i sadržaj vladine LGBT politike i obrazovao Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije.

Savjet je u ovo radno tijelo, koje ima izuzetan suštinski, praktični i istorijski značaj, imenovao svog predstavnika na najvišem nivou i prihvatio sugestiju da u početnom periodu koordinira radom istog.

Prva sjednica Tima povjerenja sazvana je za 28. mart 2016. godine.

U nastavku je obavještenje iz MUP Crne Gore i Saziv prve sjednice Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije.


OBAVJEŠTENJE IZ MUP CRNE GORE

Poštovani/e,

Ministar unutrašnjih poslova, Rešenjem 02/2 Broj 01-050/16-9868/1 od 18.02.2016. godine, formirao je radnu grupu - Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije za čije ste članove/ice imenovani.

Koordinator Tima povjerenja je sazvao prvu sjednicu za ponedjeljak, 28. mart 2016. godine s početkjom u 12 sati u ....... /navesti adresu i mesto održavanja/.

Predmetni poziv je u prilogu.

Vaše prisustvo je neophodno upravo zbog činjenice da je riječ o konstitutivnoj sjednici i da se planira usvajanja odgovarajućeg plana rada.

Na sjednici pored članova Tima očekujemo i učešće predstavnika partnerskih međunarodnih organizacija i institucija.

Molim Vas da mi svoje prisustvo potvrdite putem telefona 067 421 857 ili emaila savo.rolovic@mup.gov.me

SEKRETAR TIMA POVJERENJA
Savo Rolović


SAZIV SJEDNICE

SVIM ČLANOVIMA_CIMA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

Predmet: SAZIV

Poštovani_a,

sazivam Prvu sjednicu Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije za ponedeljak, 28. mart 2016. godine sa početkom u 12 sati.

Sjednica Tima povjerenja održaće se u .......

Za sjednicu predlažem ovaj dnevni red:

 

  1. Upoznavanje članova sa razlozima formiranja i zadacima Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije
  2. Pozdravna obraćanja partnera/gostiju
  3. Međusobno predstavljanje i bolje upoznavanje članova Tima povjerenja, uz kreiranje kontakt liste
  4. Diskusija i definisanje ključnih aktivnosti Tima povjerenja u vezi sa unapređenjem bezbjednosti LGBT osoba, poboljšanjem krivičnopravne zaštite i jačanjem kapaciteta policije za rad sa LGBT zajednicom

Ministar unutrašnjih poslova, Rešenjem 02/2 Broj 01-050/16-9868/1 od 18.02.2016. godine, formirao je radnu grupu - Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije. Time se napokon, nakon skoro tri godine, stavlja u funkciju jedna od ključnih odredbi vladine Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Na tome su posebno instistirale sve LGBT organizacije i Savjet za građansku kontrolu policije.

Rešenjem su definisani ovi zadaci Tima povjerenja: uspostavljane i održavanje blagovremene, kvalitetne i konstruktivne komunikacije Uprave policije i LGBT zajednice; stalni fokusirani dijalog koji doprinosi izgradnji povjerenja i snaženju transparetnosti i dostupnosti Uprave policije; stalno praćenje bezbjednosti LGBT osoba u Crnoj Gori; kreiranje i poboljšanje mjera za unapređenje bezbjednosti LGBT osoba u Crnoj Gori; stalni dijalog o konkretnim slučajevima i primjeni policijskih ovlašćenja s tim u vezi; diskusija, predlaganje, planiranje i podržavanje aktivnosti koje doprinose jačanju kapaciteta za rad sa LGBT zajednicom i pristup prema LGBT osobama; praćenje rada i razvoja već uspostavljene LGBT kontakt mreže u Upravi policije i pružanje istoj podrške u radu; saradnja sa međunarodnim partnerima koji prate proces LGBT inkluzije i razvoja kapaciteta policije s tim u vezi; saradnja sa državnim organima i pružanje odgovarajućih informacija, sugestija i komentara za uspješne rezultate u procesu društvenog prihvatanja LGBT osoba sa aspekta bezbjednosti; doprinos jačanju krivičnopravne zaštite LGBT osoba iz domena rada i nadležnosti Uprave policije.

Administrativno - tehničke poslove za rad Tima povjerenja obavlja MUP - Uprava policije.

Za članove Tima povjerenja imenovani su starešine i službenici Uprave policije, MUP-a Crne Gore, predstavnici Vlade Crne Gore, LGBT zajednice i Savjeta za građansku kontrolu policije.

Od izuzetne je važnosti prisustvo svih članova_ica zbog predloženog dnevnog reda, i činjenice da se planira definisanje i usvajanje programa rada.

Molim Vas da svoje prisustvo potvrdite sekretaru Tima Povjerenja, Savu Roloviću, koji Vam i dostavlja predmetni poziv, putem telefona 067 421 857 i emaila: savo.rolovic@mup.gov.me

S poštovanjem

KOORDINATOR TIMA POVJERENJA

mr Aleksandar Saša Zeković
predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije