POLICIJSKI SERVIS I POLICIJSKI INTEGRITET U BIJELOM POLJU

POLICIJSKI SERVIS I POLICIJSKI INTEGRITET U BIJELOM POLJU
10 Mar

POLICIJSKI SERVIS I POLICIJSKI INTEGRITET U BIJELOM POLJU

Bijelo Polje, 10. mart 2016. godine - Nevladina organizacija (NVO) “Bjelopoljski demokratski centar” u saradnji sa Savjetom za građansku kontrolu policije organizovala je konferenciju pod nazivom “Policijski servis i policijski integritet u Bijelom Polju”.

Konferenciju je otvorio, i istom predsjedavao, Zdravko Janjušević, direktor NVO “Bjelopoljski demokratski centar” koji je istakao da je konferencija okupila predstavnike preko dvadeset lokalnih NVO koje su posvećene pitanjima bezbjednosti, razvoju lokalnih zajednica i zaštiti ljudskih prava i sloboda ili rade sa osjetljivim društvenim grupama i pružaju im odgovarajuće servise zaštite i podrške.

Uvodno izlaganje održao je predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković, koji je predstavio suštinu i značaj kao i način obraćanja građanskoj kontroli policije.

Na konferenciji je govorio, i odgovarao, uz Zekovića, na brojna pitanja predstavnika građanskih udruženja, Sead Frljukčić, savjetnik direktora Uprave policije MUP Crne Gore.

Konferencija je bila prilika da predstavnici organizacija civilnog društva Bijelog Polja neposredno razgovaraju sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu policije i predstavnicima Uprave policije MUP Crne Gore, u vezi sa konkretnim primjerima primjene policijskih ovlašćenja, saradnji lokalnih NVO sa policijskim servisom i mogućnostima daljeg snaženja razvoja policije na lokalnom nivou i saglasno potrebama zajednice.

Milorad Mitrović, koordinator Mreža NVO Sjevera, ošto je kritikovao određena ponašanja u policiji. Istakao je da oni imaju intenzivnu komunikaciju sa Upravom policije (UP) i centrima bezbjednosti kao i da od granične policije čekaju po dvije godine da se postupi po zahtjevu po pristrup informacijama. Kazao je da je odnos UP prema zaposlenima nekorektan i da je na snazi primoravanje na lojalnost. Posebno su jaki pritisci na one službenike policije koji se odluče na sudsku zaštitu prava po radnom osnovu. Ukinut je operativni dodatak a od OSP se i dalje očekuje da dostavljaju operativne podatke, kazao je on. Granica nije adekvatno čuvana, potpuno je ukinuta sopstvena procjena službenika policije na kojoj će se lokaciji nalaziti jer se planiranje vrši od strane starešine a ne na osnovu stvarne potrebe. To ide, kazao je on, na ruku organizovanom kriminalu. Granični prelazi i uslovi na njima su neuslovni, loši uslovi za rad, loša opremljenost granične policije. Svako ko prelazi državnu granicu može vidjeti da granični policijaci na sebi imaju dotrajalu obuću i odjeću kazao je Mitrović. Naglasio je da direktor UP nije pružio odgovor oko prekograničnog šverca mesa. OSP sami su vrlo često u prekršaju i ne pružaju dobar primjer za poštovanje propisa u vezi bezbjednosti u saobraćaju. U suzbijanje prometa droga moraju biti bolji rezultati i ukazao je na nedovoljnu svijest građana da prijavljuju krivična djela. Mitrović je ukazao i na ilegalno formiranje baza podataka ličnih podataka.

Uglješa Prebiračević, Bjelopoljski savez nevladinih organizacija, posebno je pozdravio organziaciju lokalne konferencije. Istakao je da su pripadnici policije za razliku od ranijih godine puno profesionalniji. Posebno na graničnim prelazima je unapređena ljubaznost. Istakao je problem granične policije da nema lokalnih graničnih prelaza, građani iz pograničnog pojasa ne mogu da obrađuju zemljišta, otežana im je komunikacija i sloboda kretanja. Građani su uputili prema Vladi inicijative kako da se riješi to pitanje. Kazao je da se dosta građana žali da povodom podnijetih krivičnih prijava protiv određenih lica, policija ne pruža povratne informacije i uopšte ne pozivaju na provjeru odnosno pojašnjenje navoda. Kazao je da kod građana postoji snažan utisak da su u gradu bolje zaštićeni kriminalci.

Rafet Mulić, NVO Krug, kazao je da hoće da vjeruje da istinski gradimo pravi policijski servis. Građani nisu dobro upoznati sa radom policije. Potrebno je animirati i upoznati javnost i u pojašnjavanju policijskog servisa i posla, posebno da se unaprijedi znanje o pravima građana u vezi primjene policijskih ovlašćenja. Uporedio je kako je zdravstveni sistem prisutan na medijima a policija nije.

Dragan Radović, iz NVO “Agro Centar”, podsjetio je na brutalnost policije prema građanima tokom oktobarskih protestnih okupljanja. Naglasio je dva slučaja neefikasnosti policije. Građanina koji je obio nekoliko kuća policija je čekala dva mjeseca da ga uhapsi (da prestane biti “hajduk”) i oko Nove Godine i pravoslavnog Božića desilo oko 15-tak provala. Sve je svaljeno na jednog izvršioca dok građani sumnaju na organizovanije bande. Ukazao je ponašanje lokalnih inspektora. Građani ističu, kazao je on, da se ružno i neprimjereno ponašaju, sjede na kafu, druže se i bliski su, sa bezbjednosno interesantnim licima. I u večernjem životu su sa njima. Građani se osjećaju nezaštićeno i nesigurno u odnosu na njih. Ovaj aktivista, je poput mnogih na konferenciji, ukazao na loš socijalni status i tretman policije i kazao da se to mora popraviti.

Željko Đukić, NVO Multimedijalni studio, pohvalio je organizovanje konferencije i prepoznao da se policijski servis značajno unaprijedio. Inicirao je kampanju da se građani bolje upoznaju sa ovlašćenjima policije i koje su njihove granice zbog poštovanja ljudkih prava. Građani ne znaju svoje slobode i prava u odnosu na službenika policije.Predložio da se formira neko lokalno tijelo za saradnju sa policijom i zatražio da Savjet za građansku kontrolu policije to podrži. Neophodno je definišemo saradnju između građana i policije i zatražio je pomoć građanske kontrole u tom smislu. Građani i dalje osjećaju strah od policije, kazao je on.

Željko Zeković, iz NVO “Udruženje za zaštitu prava radnika”, ukazao na loš socijalni status policijskih službenika i na tolerisanje, što je neprihvatljivo, činjenice da značajan broj policijaca nije raspoređen. Mnogi ništa i ne rade a primaju platu, kazao je on.

Branko Hajduković, iz Biciklističkog saveza Crne Gore i NVO “Akva Vita” prepoznao je Upravu policije kao glavnog kočničara razvoja biciklističkog sporta u Crnoj Gori. Posebno je pozdravio način diskusije koji je manifestovan na konfrenciji. Pohvalio je komunikaciju s policijom pri projektu “Mala škola biciklizma” koji je bio posvećen podizanju bezbjednosne saobraćajne kulture kod mladih. Predstavnici Savjeta i UP pozvali su g. Hajdukovića da im pomogne na način što će precizirati standarde ponašanja policije u drugim zemljama, posebno na njihove propise kada je riječ o ciklo turizmu i sportskim takmičenjima.

Mirsala Tomić, iz “Udrženja za razvoj civilnog društva”, imala je konkretna pitanja. Šta UP preduzima po pitanju razvoja vještina za rad sa marginalizovanim grupama, koje su do sada konkretno manifestovane aktivnosti UP po pitanju rodne ravnopravnosti. Ona je kazala da u UP je svega 9% žena, ili 354 službenica, i da policijski posao ne treba i nije dominatno muški posao.

Predrag Raičević, iz NVO “Bonton”, interesovao se za rad reonskih policajaca i za budućnost koncepta “Policija u zajednici”. Osjećali smo se sigurnije dok je to funcionisalo, policija nam je bila bliža, kazao je on.

Suad Pilica, iz NVO “Otpor”, ukazao je na loš standard policijskih službenika. Govorio je i o konkretnim propustima policije posebno o službenicima koji organizovanom kriminalu javljaju koordinate i rute kretanja policije kao i o OSP koji selektivno primjenjuju ovlašćenja.Ukazao je i na nezakonita prisluškivanja u CB koje se koristi dalje, prema navodima, u privatne svrhe.

Konferenciju je pratila ispred opštinske kancelarije za saradnju sa NVO Ivana Šćekić.

Izuzetno uspješno konferencija, organizovana uz pomoć i podršku Opštine Bijelo Polje, okupila je predstavnike 21 lokalne NVO.

Inače, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr.sc. Aleksandar Saša Zeković boravio je u radnoj posjeti Centru bezbjednosti Bijelo Polje. Tim povodom upriličen je prijem kod predsjednika opštine Bijelo Polje, organizovana lokalna konferencija o policijskom integritetu i održan radni sastanak sa načenikom CB Bijelo Polje i starešinama uz prisutvo i načelnika Regionalnog Centra Granične policije sa sjedištem u Bijelom Polju.