PROFESIONALNA PRIMJENA OVLAŠĆENJA  SNAŽI POVJERENJE JAVNOSTI U POLICIJU

PROFESIONALNA PRIMJENA OVLAŠĆENJA  SNAŽI POVJERENJE JAVNOSTI U POLICIJU
09 Feb

PROFESIONALNA PRIMJENA OVLAŠĆENJA  SNAŽI POVJERENJE JAVNOSTI U POLICIJU

Podgorica, 9. februar 2016. godine - Savjet za građansku kontrolu policije održao je danas drugu redovnu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik mr Aleksandar Saša Zeković.

Razmatrano je ukupno 17 predmeta a rad je zaključen na ukupno 10 predmeta koji se odnose na primjenu policijskih ovlašćenja.

Savjet je, postupajući po pritužbi nevladine organizacije (NVO) “Inicijativa mladih za ljudska prava”, ocjenio da su službenici SAJ-a, ispred ugostiteljskog objekta “Rio” u Podgorici, prema građaninu Ž.L. postupali degradirajuće, na neprofesionalan i nezakonit način ozbiljno povređujući njegovo ljudsko dostojanstvo i fizički integritet. Savjet zahtijeva da se ustanovi identitet postupajućih službenika SAJ-a ali i objektivna odgovornost onih koji prikrivaju i očigledno tolerišu neprofesionalno policijsko postupanje.

Savjet je, postupajući po pritužbi NVO “Inicijativa mladih za ljudska prava”, ocjenio da je neidentifikovani policijski službenik, tokom protesta u oktobru 2014. godine, prema građanki R.P. postupao bez obazrivosti i poštovanja dostojanstva ličnosti i primjenjujući mjere koje nisu neophodne za profesionalno obavljanje policijskog posla.

Savjet je, postupajući po više pritužbi NVO “Inicijativa mladih za ljudska prava”, utvrdio da  u slučaju V.D., B.R., M.P., R.B., M.B. (maloljetno lice), F.P., Đ.Š., M.M., Lj.S., V.V. i S.R. postoje elementi povreda prava i neprofesionalnog postupanja policijskih službenika. Savjet je posebno prepoznao neprofesionalno postupanje pojedinih policijskih službenika iz Centra bezbjednosti Bijelo Polje zbog čega je pozvao Upravu policije da pristupi njihovoj dodatnoj edukaciji za profesionalno postupanje i senzibilisan pristup prema građanima.

Savjet je, postupajući po pritužbama NVO “Inicijativa mladih za ljudska prava”, ocjenio da postupanje policije prema građanima M.R. i B.R. nije bilo profesionalno.

Savjet nije ustanovio povredu prava i  neprofesionlano postupanje policije u slučaju građanina M.M. iz Pljevalja.

Savjet je ustanovio povredu prava, neprofesionalno postupanje i prekoračenje ovlašćenja policije prema građaninu D.B. iz Bijelog Polja. Savjet je tim povodom izdao i određene preporuke.

Savjet, postupajući po pritužbi NVO “Inicijativa mladih za ljudska prava”, nije mogao utvrditi prekoračenje ovlašćenja prema građaninu N.B. u trenutku njegovog izvođenja iz privatnog motornog vozila i lišenja slobode.

Savjet, postupajući po pritužbi NVO “Alfa Centar”, je ocijenio da postupanje službenika CB Nikšić prema trojici članova NVO “Alternativa” nije bilo u skladu sa zakonom te da su službenici policije ograničili ustavno pravo na javno okupljanje i slobodu kretanja na način što im je onemogućeno prisustvo na javnom događaju posvećenom NATO integracijama na koji su uredno bili i pozvani.

Savjet je postupajući po pritužbe NVO “LGBT Forum Progres”, iz Podgorice, zaključio da su policijski službenici Stanice policije za javni red i mir, postupali profesionalno i blagovremeno do podnošenja zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka protiv lica N.Š. iz Podgorice. Međutim Savjet je ocjenio, uvidom u dokumentaciju Suda za prekršaje, da Uprava policije odnosno policijski službenici nisu postupali profesionalno i blagovremeno u dosljednom obezbjeđenju učešća okrivljenog u postupku usljed čega je nastupila pravna posledica zastare. Policijski službenici nisu realizovali četiri naredbe za dovođenje lica N.Š. koje je izdao sudija Suda za prekrašaje u predmetu broj PP 14024/13-18.

Napomena: Svi zaključci savjeta dostupni su u rubruci "Ocjene, preporuyke i izvještaji"