RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ SUSRET SAVJETA SA LOKALNIM CIVILNIM DRUŠTVOM

RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ SUSRET SAVJETA SA LOKALNIM CIVILNIM DRUŠTVOM
03 Feb

RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ SUSRET SAVJETA SA LOKALNIM CIVILNIM DRUŠTVOM

Nikšić, 3. februar 2016. godine - Predsjednik i članovi Savjeta za građansku kontrolu policije - mr Aleksandar Saša Zeković i prof. dr Dražen Cerović - boravili su danas u radnoj posjeti Centru bezbjednosti (CB) Nikšić.

Posjeta je realizovana kroz programsku saradnju i uz logističku podršku Uprave policije MUP Crne Gore.

Prije zvaničnih razgovora sa načelnikom i starešinama CB Nikšić Zeković i Cerović učestvovali su na informativnom sastanku/tribini “Policijski servis i policijski integritet u Nikšiću” koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) “Alfa Centar”.

Informativni sastanak je bila prilika da predstavnici civilnog društva Nikšića neposredno razgovoraju sa članovima Savjeta u vezi sa konkretnim primjerima primjene policijskih ovlašćenja, saradnji lokalnih NVO sa policijskih servisom i mogućnostima daljeg razvoja policije na lokalnom nivou.

Detaljnije informacije o informativnoj tribini dostupne su na ovim linkovima:

"Onogost"

"Dan"

"Vijesti"

"RTCG"

"Potral Analitika"

"CDM"

Nakon informativnog sastanka sa NVO sektorom održan je radni sastanak sa načelnikom CB Nikšić, Miloradom Žižižem, i njegovim saradnicima uz prisustvo predstavnika menadžmenta iz sjedišta Uprave policije.

Savjet se neposredno upoznao sa rezultatima i izazovima u radu jedne od najvećih organizacionih jedinica policije. Sagledani su i stvarni kapaciteti CB Nikšić za efikasnu i uspješnu primjenu zakona. Razgovarano je o implementaciji zaključaka i preporuka Savjeta, i aktuelnim predmetima koji su u radu Savjeta a čiji su podnosioci građani Nikšića. Diskutovano je o dosadašnjoj međusobnoj komunikaciji, bezbjednosnoj situaciji u Nikšiću, primjedbama lokalne javnosti u vezi sa postupanjem i kapacitetima policije.

Načelnik CB pružio je detaljne podatke o ukupnoj bezbjednosnoj situaciji. Konstatovan je pad stope kriminaliteta i dobri radni rezultati. Savjet je posebno pohvalio rezultate i rad referata za maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici i bezbjednost u saobraćaju. U tim oblastima je prepoznata dobra saradnja sa lokalnim NVO koja je pozitivan primjer na nacionalnom nivou.

Savjet je izdao konkretne preporuke za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i bolju saradnju sa osjetljivim grupama koje je načelnik CB uvažio i koje će biti implementirane u narednom periodu.

Namjera Savjeta je i da se kroz terenske posjete organizacionim jedinicima poveća njegova vidljivost u policiji kako bi se povećao broj policijskih službenika koji se obraćaju ovom tijelu i tako ukazuju na neprofesionalnost i neefikasnost svojih kolega. Po prvi put, uspostavljen je dijalog, i direktan kontakt, sa lokalnim građanskim strukturama.

Savjet je nezavisno kolektivno ombudsman tijelo, ustanovljeno Zakonom o unutrašnjim poslovima, specijalizovano za pitanja policije koje prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja.