KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE

KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE
29 Jan

KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE

Publikacije - Kreiranje sigurnog okruzenja za LGBT osobe

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA VLADE CRNE GORE i SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE zajednički su publikovali knjigu “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA”.

Knjiga “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA” ima za cilj da osnaži promjene u pojedinačnim i porodičnim životima i unaprijedi razvoj društvene zajednice kojoj služe socijalni servisi i policija.

Knjiga “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA”, proizilazi iz strateških ciljeva nacionalne LGBT politike, u pravcu unapređenja kapaciteta institucija koje primjenjuju antidiskriminatorno zakonodavstvo, povećanja informisanosti i znanja o međunarodnim standardima u vezi sa ljudskim pravima LGBTIQ osoba i unapređenja društvenog ambijenta za prihvatanje LGBTIQ osoba.

Knjiga “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA” ima za cilj da doprinese razumijevanju LGBTIQ pitanja i tematike, da poveća sigurnost LGBTIQ osoba, da unaprijedi motivisanost i kapacitete javnih službi, posebno socijalnog rada i policije, za rad i saradnju sa LGBTIQ
zajednicom.

Knjiga “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA” predstavlja zajednički proizvod saradnje Ministarstva rada i socijalnog staranja i Savjeta za građansku kontrolu policije sa LGBTQ zajednicom i organizacijama civilnog društva

Autori_ke knjige su: DR JOVAN KOJIČIĆ, DR TEA DAKIĆ, MARTIN KRAJCIK, DR JÖRG NITSCHKE, MR.SC [1]. SLAVKO MILIĆ, SANJA MARAŠ, ELMIR ĐOKOVIĆ, IRENA BORIČIĆ, SAMIR RUJOVIĆ, BOJANA JOKIĆ, STEVAN MILIVOJEVIĆ, MILOŠ PEŠIKAN I MR.SC [1]. ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ.

Partneri na ovoj aktivnosti su domaće organizacije civilnog društva “JUVENTAS”, “LGBTIQ  SOCIJALNI CENTAR” i “LGBT FORUM
PROGRES” kao i kanadska federalna organizacija za zaštitu gej i lezbijskih prava EGALE CANADA.

Urednik knjige je mr.sc. Aleksandar Saša Zeković.

Knjiga direktno snaži nacionalnu borbu protiv diskriminacije te pomaže da socijalni radnici i policijski službenici zadobiju povjerenje LGBTIQ zajednice, svoje profesionalno ponašanje oslobode od predrasuda, stereotipa, diskriminatornog postupanja i budu u funkciji omogućavanja i pružanja pomoći svakom našem građaninu da slobodno razvijaju sve svoje potencijale, spriječe sve oblike disfunkcionalnosti i vode sadržajan socijalno inkluzivan život.

KNJIGA “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA” dostupna je ovdje.