DRUGA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

DRUGA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI
28 Jan

DRUGA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

Podgorica, 28. januar 2016. godine - U Centru bezbjednosti (CB) Podgorica održana je Druga konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici na kojoj se otvoreno i argumentovano diskutovalo o policijskoj praksi i primjeni policijskih ovlašćenja u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Konfrencija, koju su zajednički organizovali Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) i CB Podgorica, predstavlja realizaciju ranijeg zaključka i preporuke Savjeta za građansku kontrolu policije, kojima je ukazano na potrebu unapređenja primjene policijskih ovlašćenja u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici i organizovanje fokusiranih diskusija ove vrste. Zaključke i preporuke Savjet je usvojio na osnovu brojnih pritužbi i inicijativa nevladine organizacije (NVO) “Centar za ženska prava”.

Duga Konferencija je okupila članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije, starješine i policijske službenike Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice i stručno osoblje (NVO) “Centar za ženska prava” i “Sigurna ženska kuća” koje rade na individualnim slučajevima nasilja u porodici.

Na otvaranju konferencije su govorili MR ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ, ADVOKAT ZORAN ČELEBIĆ I PROF.DR DRAŽEN CEROVIĆ, predsjednik i članovi Savjeta, koji su istakli važnost konstruktivne i stručne komunikacije zasnovane na povjerenju između policije, žrtava nasilja i grupa koje sa njima rade. Podsjetili su na ocjene Savjeta da se nasilju u porodici treba profesionalno pristupati kao pitanju ukupne nacionalne bezbjednosti a nikako kao privatnom ili porodičnom i da policiju treba, pri profesionalnom postupanju, osloboditi ograničenja i rezervi bilo koje vrste.

U dijalogu su aktivno učestvovali policijske starešine i inspektori na čelu sa SINIŠOM STOJKOVIĆEM kao i predstavnici grupa koje rade za žrtvama nasilja MAJA RAIČEVIĆ, ANA JAREDIĆ, MIRA SAVELJIĆ i LJILJANA RAIČEVIĆ.

Na konferenciji je predstavljena zvanična, izuzetno uredna, statistika CB Podgorica u vezi sa nasiljem u porodici za 2015. godine o kojoj je vođena diskusija.

Diskutovano je o ukupno šest slučaja nasilja u porodici.

Policijski službenici su pozvani da iskazima žrtava pristupaju s punim povjerenjem, da imaju proaktivniji pristup u kontaktiranju nadležnih organa i institucija. Preporučeno je da se u konkretnim slučajevima kvalitetnije pristupa procjeni rizika, zatraži produženje zaštitnih mjera, osnaži komunikacija sa Centrom za socijalni rad a posebno da se profesionalna pažnja službenika fokusira prema licima sa istorijom nasilja.

Istaknut je primjer dobre prakse i Konferencija je pohvalila, na inicijativu Centra za ženska prava, profesionalni pristup, u tom slučaju, policijske službenice ERMILE HRVAT.
Dogovorene su i određene praktične obrazovne inicijative kako bi se terenski patrolni rad unaprijedio a poboljšala zaštita žrtava.

Savjet za građansku kontrolu policije javno pohvaljuje CB Podgorica i Upravu policije zbog odnosa prema izdatim zaključcima i preporukama i podršci za uspostavljanje ovog mehanizma jedinstvenog u regiji.

Prva konferencija slučajeva zaštite od nasilja u porodici organizovana je 28. novembra 2015. godine.