RAZVOJNI DOKUMENT POLICIJE ZASLUŽUJE PREPOZNAVANJE OSJETLJIVIH GRUPA

RAZVOJNI DOKUMENT POLICIJE ZASLUŽUJE PREPOZNAVANJE OSJETLJIVIH GRUPA
30 Nov

RAZVOJNI DOKUMENT POLICIJE ZASLUŽUJE PREPOZNAVANJE OSJETLJIVIH GRUPA

Podgorica, 30. jun 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, učestvovao je u javnoj raspravi o nacrtu Strategije razvoja Uprave policije za period 2006-2010 koju je, danas, 30. novembra 2015. godine, organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
Iznijete su primjedbe čije bi uvažavanje bilo korisno kako zbog kvaliteta dokumenta tako i ukupnog, očekivanog, razvoja policije kao servisa koji nepristrasno, dosledno i efikasno podržava i sprovodi zakon.

Posebno je uočljivo da je gotovo nevidljivo prepoznata građanska kontrola policije te rad i tekovine Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Izostale su i konkretne aktivnosti s tim u vezi u predloženom, dvogogodišnjem, akcionom planu. To je neočekivan i neprihvataljiv pristup MUP-a koji treba korigovati a strategija razvoja policijske organizacije je primjerena prilika za promociju građanskog nadzora nad radom policije, implementaciju izdatih preporuka, ali i partnerstva i saradnje.

Pohvaljena je i podržana najava pojačane kontrole nad sektorom privatne bezbjednosti cijeneći da je to u skladu sa izdatim preporukama Savjeta i predloženo, što nedostaje, u okviru unapređenja i razvoja kapaciteta u cilju očuvanja stabilnog javnog reda, pojačana komunikacija Uprave policije sa nacionalnim sportskim strukturama u cilju uspostavljanja stalnog nacionalnog dijaloga o problematici i prevenciji nasilja na sportskim događajima, u cilju kreiranja i praćenja preventivnih i drugih mjera, s akcentom da se uz insistiranje na doslednu primjenu zakonske regulative kontinuirano prate srodna međunarodna iskustva i praksa.

Posebno je od strane Savjeta predloženo, što je dio ranijih preporuka Savjeta, ali i međunarodnih standarda, da se uspostavi nacionalno tijelo za praćenje i sprečavanje nasilja u sportu radi usklađivanja i koordinisanja aktivnosti usmjerenih na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sporstkim događajima i ispunjavanja međunarodnih obaveza s tim u vezi.

Konkretni konstruktivni predlozi iznijeti su i oko pitanja rodne ravnopravnosti i uopšte pristupa policije prema različitim osjetljivim društvenim grupama. Predloženo je da se naziv poglavlja Strategije preimenuje i da se doda podnaslov koji jasno i precizno, čak i kraće od ponuđenog, tretira pitanje rodne ravnopravnosti i učešća žena u policijskoj organizaciji i segment, takođe sažet i jasan, koji se odnosi na njegovanje pristupa policije prema marginalizovanim grupama.
Posebno je primjetno odsustvo tematike nasilja u porodici i primjene policijskih ovlašćenja s tim u vezi kao i odnosa policije prema LGBT zajednici.

Interesantno je, da se u uvodnom dijelu nacrta Strategije kaže, strana 8., da Strategija definiše i prioritete koji nijesu prepoznati u prethodno donijetim ključnim strateškim dokumentima pa se nabraja više dokumenata, između ostalih, Strategija za zaštitu nasilja u porodici (2010-2015) i Strategija o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Goria ali se o tome ništa dalje ne govori niti razrađuje u akcionom planu.

Ukazano je i na trenutak u kojem se priprema i usvaja Strategija razvoja policije ističući da je to trenutak u kojem je narušen policijski integritet i sugerisano da se kontrolni mehanizmi u tom kontekstu osnaže.

Na izlaganje predsjednika Savjeta reagovao je šef Unutrašnje kontrole policije, gospodin D.S., koji je kazao da se svako tijelo treba izboriti za svoje mjesto u strateškim dokumentima ali ozbiljnim radom. On je iznio primjedbe na rad Savjeta za građansku kontrolu rada policije ocjenjujući usvojene zaključke i ocjene Savjeta, u vezi sa protestnim okupljanjima, neozbiljnim i usprotivio se ocjeni da je integritet policije narušen. Predsjednik Savjeta je protestvovao kod predsjedavajućeg i kazao da javna rasprava o Strategiji nije mjesto za raspravu o individulanim slučajevima niti prilika da g. D.S. iskazuje nezadovoljstvo zbog neke njegove izjave ili odluka Savjeta.

Kako je g. D.S. nastavio da se obraća na neprimjeren i način, lično prepoznat kao uvredljiv, predsjednik Savjeta je odlučio, zbog zaštite svog profesionalnog i ličnog dostojanstva, da napusti dalju raspravu.
O incidentu je obaviješten Ministar.