UNAPREĐENJE RADA I POSTUPANJA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE PO PRITUŽBAMA CIVILNOG DRUŠTVA

UNAPREĐENJE RADA I POSTUPANJA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE PO PRITUŽBAMA CIVILNOG DRUŠTVA
28 Jan

UNAPREĐENJE RADA I POSTUPANJA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE PO PRITUŽBAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Podgorica, 28. januar 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković, obavio je konsultaciju sa koordinatorom nevladine organizacije (NVO) “Inicijativa mladih za ljudska prava” Milanom Radovićem, u sjedištu ove NVO.

Konsultativni sastanak, održan na inicijativu Savjeta, bio je posvećen pritužbama koje je ova NVO (preko dvadeset) podnijela u prošloj i ovoj godini a odnose se na primjenu policijskih ovlašćenja tokom oktobarskih protestnih okupljanja opozicije u Podgorici.

Pružene su međusobna pojašnjanja u vezi sa radom po pritužbama koji je još uvjek u toku, uspostavljena, na licu mjesta, dodatna komunikacija sa građanima koji su iznijeli primjedbe na postupanje policije te razmijenjena mišljenja o usvojenim ocjenama, zaključcima i preporukama Savjeta za građansku kontrolu policije.