PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI
17 Nov

PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

GrbCGU dogovoru sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorica pozivam Vas da uzmete učešće na Prvoj konferenciji slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koja će se održati u srijedu, 18. novembra 2015. godine, u 14 sati, u sali za sastanke, III sprat, u Centru bezbjednosti Podgorica.

Održavanje ovog sastanka predstavlja realizaciju zaključaka i preporuka Savjeta za građansku kontrolu policije, usvojenih na 51-toj sjednici, održanoj 8. aprila 2015. godine godine, kojima je ukazano na potrebu unapređenja primjene policijskih ovlkašćenja u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici.

Između ostalog, podsjećamo, Savjet je ocjenio da se nasilje u porodici treba profesionalno postaviti i predstaviti kao pitanje ukupne nacionalne bezbjednosti a nikako kao privatno ili porodično i pozvao Upravu policije da u saradnji sa zainteresovanim ženskim grupama organizuje, periodične, konferencije slučajeva o zaštitu od nasilja u porodici na kojima bi se partnerski, konstruktivno i odgovorno diskutovalo o primjeni ZZNP, zakonskim ovlašćenjima i primjeni istih od strane policije, svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva i kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja.

Periodičnost budućih sastanka ove vrste, za koje želimo da postanu stalna praksa, na kojima bi se fokusirano razgovaralo o konretnim slučajevima dogovarali bi CB Podgorica i NVO sa sjedištem u opštinama koje pokriva CB Podgorica.

Konferencija odnosno sastanak će biti zatvorena za javnost.

Savjet moli predstavnice_ke i stručno osoblje nevladinih organizacija “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća” da uzmu učešće na sastanku i iznesu konkretne slučajeve nasilja u porodici i ocjenu postupanja policije s tim u vezi.

Savjet takođe moli NVO “Centar za ženska prava” za pomoć u koordinaciji komunikacije sa ženskim grupama koje konkretno rade na slučajevima nasilja u porodici u Podgorici.

S poštovanjem i zahvalnoću

 P R E D S J E D N I K
mr Aleksandar Saša Zeković