SAZIV DRUGE KONFERENCIJE SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

SAZIV DRUGE KONFERENCIJE SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI
22 Jan

SAZIV DRUGE KONFERENCIJE SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Shodno zaključku sa Prve konferencije slučajeva nasilja u porodici i dogovoru sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorica sazivam Drugu konferenciju slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koja će se održati U ČETVRTAK, 28. JANUARA 2016. GODINE, U 11 SATI, U SALI ZA SASTANKE, III SPRAT, U CENTRU BEZBJEDNOSTI PODGORICA.

Skup zajednički organizuju CB Podgorica i Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) što predstavlja realizaciju ranijeg zaključka i preporuke Savjeta za građansku kontrolu policije, kojima je ukazano na potrebu unapređenja primjene policijskih ovlkašćenja u vezi sa zaštitom od nasilja u porodicii organizovanje fokusiranih diskusija ove vrste.

Podsjećamo, Savjet je ocjenio da se nasilje u porodici treba profesionalno postaviti i predstaviti kao pitanje ukupne nacionalne bezbjednosti a nikako kao privatno ili porodično i pozvao Upravu policije da u saradnji sa zainteresovanim ženskim grupama organizuje, periodične, konferencije slučajeva o zaštitu od nasilja u porodici na kojima bi se partnerski, konstruktivno i odgovorno diskutovalo o primjeni zakonskih ovlašćenja policije.

Konferencija okuplja članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije, starešine i policijske službenike Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice i stručno osoblje nevladinih organizacija (NVO) “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća” i drugih grupa kod kojih se registruje konkretan rad u vezi sa individualnim slučajevima nasilja u porodici.

Konferencija slučajeva je postala stalna zajednička aktivnost CB Podgorica, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i NVO koje rade sa žrtvama nasilja u porodici.

SAVJET MOLI PREDSTAVNICE_KE I STRUČNO OSOBLJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA “CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA”, “SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PODGORICA” I “SIGURNA ŽENSKA KUĆA” DA UZMU UČEŠĆE NA SASTANKU I IZNESU KONKRETNE SLUČAJEVE NASILJA U PORODICI I OCJENU POSTUPANJA POLICIJE S TIM U VEZI. KONFERENCIJA ĆE TRAJATI MAKSIMALNO DO 13 SATI.

KONFERENCIJA ĆE BITI ZATVORENA ZA JAVNOST I NAKON ISTE IZDAĆE SE SAOPŠTENJE.

Sve informacije u vezi konferencije možete dobiti od sekretarke Savjeta, Zorane Baćović, 020 404 554 s napomenom da na iste kontakte možete potvrditi učešće i sugerisati koga eventualno dodatno treba pozvati na konferenciju.

S poštovanjem i zahvalnoću

 P R E D S J E D N I K

mr Aleksandar Saša Zekovi