POZIV GRAĐANIMA DA KORISTE POSTOJEĆE MEHANIZME ZAŠTITE PRAVA

POZIV GRAĐANIMA DA KORISTE POSTOJEĆE MEHANIZME ZAŠTITE PRAVA
22 Oct

POZIV GRAĐANIMA DA KORISTE POSTOJEĆE MEHANIZME ZAŠTITE PRAVA

Podgorica, 22. oktobar 2015. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, shodno zaključku s vanredne sjednice, organizovao je, u Skupštini Crne Gore, zajedničku konsultaciju svih državnih i nezavisnih tijela koje se bave prevencijom torture, praćenjem i ocjenom policijskog postupanja.

Inicijativu za održavanje prvog zajedničkog konsultativnog sastanka prethodno su podržali Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, i Ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević. 

U konsultacijama su učestvovali Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Drago Spičanović, predsjednik Etičkog odbora Uprave policije Radomir Radunović i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković.

Kontatovano je da su sve ove institucije i tijela i do sada pokazale punu otvorenost prema građanima, medijima i civilnom društvu.

Sastankom je dodatno potvrđena posvećenost zaštiti ljudskih prava, otvorenost i dostupnost ovih tijela a svim građanima, koji imaju primjedbe na postupanje policije, upućen je zajednički poziv da koriste postojeće mehanizme zaštite prava. 

Podnošenje pritužbi je krajnje jednostavno a građani mogu računati na punu predusretljivost i i pomoć u svim ovim institucijama prilikom sastavljanja istih i njihovog procesuiranja. Namjera svih učesnika konsultacija jeste da se u praksi dodatno potvrdi transparentnost i integritet procedura i rada.

U kontekstu svih mogućih javnih okupljanja učesnici konsultacija podsjećaju da je očuvanje i zaštita fizičkih integriteta, života i zdravlja građana i policijskih službenika od posebnog i primarnog značaja.

Osim toga mora se voditi računa o poštovanju pretpostavke nevinosti kako građana tako i službenih lica, poštovanju medijsklih sloboda i zaštite novinarske profesije i na kraju zaštite materijalnih dobara. Učesnici konsultacija ukazuju da bilo čija povreda prava i odgovornost može biti utvrđena isključivo u zakonskom postupku od strane nadležnih, stručnih i nepristrasnih institucija.

Otvorena je praktična diskusija o zaštiti ljudskih prava kada je riječ o policijskoj praksi ali i odnosu građana prema policijskim službenicima. 

Cilj konsultacija je i da se dodatno reafirmiše odgovornost i fokusiranost ovih tijela na doslednu i objektivnu zaštitu ljudskih prava svih građana Crne Gore kada je riječ o policijskom postupanju.

Konsultacije će biti nastavljene.