VLADAVINA PRAVA I JAČANJE POLICIJSKOG INTEGRITETA

VLADAVINA PRAVA I JAČANJE POLICIJSKOG INTEGRITETA
29 Apr

VLADAVINA PRAVA I JAČANJE POLICIJSKOG INTEGRITETA

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, učestvovao je na Cetinjskom parlamentarnom forumu čije je ovogodišnje zasijedanje posvećeno ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti i odbrane.

Zeković je moderirao panel sesiju posvećenu ljudskim pravima pripadnika bezbjednosnih i oružanih snaga i predstavio odgovarajuća iskustva, inicijative i rezultate Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Cetinjski Parlamentarni Forum zajednički su organizovali Skupština Crne Gore i Organizacija za evropsku bezbjednost - Misija u Crnoj Gori.

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, , mr Aleksandar Saša Zeković, učestvovao je i na međunarodnom seminaru "Uloga nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika u jačanju policijskog integriteta" koji su u Sarajevu organizovali Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine (BiH).

Seminar je imao za cilj da javnosti pruži informacije o ulozi nezavisnih tijela za žalbe na rad policijskih službenika, kao i da se predstave subjekti koji imaju mandat za zaprimanje i istragu žalbi građana protiv zlostavljanja i nedoličnog ponašanja i zloupotrebe policijskih ovlašćenja.

Na seminaru su predstavljena iskustva Crne Gore, BiH, Belgije, Sjeverne Irske i Mađarske, što je učesnicima pomoglo da identifikuju model efikasnog nadzora policije i ukažu na dobre prakse koje se mogu primjeniti u regiji.