​ULOGA I FUNKCIJE POLICIJE JE DA NEPRISTRASNO PODRŽI I SPROVEDE ZAKON

​ULOGA I FUNKCIJE POLICIJE JE DA NEPRISTRASNO PODRŽI I SPROVEDE ZAKON
16 Apr

​ULOGA I FUNKCIJE POLICIJE JE DA NEPRISTRASNO PODRŽI I SPROVEDE ZAKON

Podgorica, 16. april 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, susreo se danas sa direktorom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Slavkom Stajonovićem.

Sastanak je upriličen povodom realizacije zaključaka i izdatih preporuka Savjeta za građansku kontrolu rada policije kako bi se unaprijedila primjena policijskih ovlašćenja i ukupan kredibilitet policije u društvu kojem ovaj servis služi i štiti ga.

Ovo je i prvi radni konsultativni sastanak sa direktorom Uprave policije od kada je Zeković preuzeo predsjedavanje Savjetom za građansku kontrolu rada policije.

Posebna pažnja tokom susreta posvećena je pitanjima sprečavanja visoke korupcije i organizovanog kriminala i kapacitetima policije s tim u vezi.

Diskutovano je o konkretnim naporima i rezultatima policije kao i o saradnji sa državnim tužiocima. Predstavljano je da su u poslednjoj godini, između ostalog, podnijete krivične prijave protiv četvorice gradonačelnika i da su ti napori rezultirali, kroz efikasnu saradnju s tužilaštvom, podnošenjem optužnih predloga.

Razgovorano je i o kapacitetima policije za uspješniju borbi protiv korupcije. Direktor Uprave policije MUP posebno je prepoznao kao problem nedostatak znanja i vještina policije kod grana kod kojih je najintenzivnija korupcija - javni tenderi i nabavke, građevinarstvo, urbanizam i detaljni urbanistički planovi, infrastruktura i zdravstvo. Te oblasti zahtijevaju sofisticirana znanja i fokusirano istraživačko iskustvo i policija ima očiglednu potrebu za njima.

Pažnja tokom sastanka posvećena je borbi protiv organizovanog kriminala i djelovanju kriminalnih grupa u zemlji, posebno onih na primorju. Jedan broj pripadnika tih klanova već je uspješno procesuiran a uskoro bi se, u slučaju kotorske kriminalne grupe, mogao očekivati rezultat, u dva slučaja, čije će krivično procesuiranje omogućiti dalje finansijske istrage.

Razgovarano je i o saradnji sa inostranim, evropskim i američkim, partnerima i predstavljen niz primjera efikasne komunikacije i saradnje i razmjene pouzdanih operativnih saznanja u vezi sa finansiranjem terorizma, krijumčarenja cigareta i droga.

Razgovarano je i o zapošljavanju osoba s invaliditetom (OSI) u policiju. S tim u vezi pružena je puna podrška, prepoznat značaj zapošljavanja kvalitetnog kadra i poštovanje zakonskih propisa u vezi sa OSI.

Razgovarano je i o zapošljavanju svršenih polaznika Policijske akademije. Tom pitanju Savjet za građansku kontrolu rada policije posvećuje značajnu i kontinuiranu pažnju. Konstatovano je, na obostrano zadovoljstvo, da će se ubrzo realizovati konkursi za prijem u stalni radni odnos ranijih generacija Policijske akademije što je takođe bio predmet preporuka Savjeta za građansku kontrolu rada policije u domenu unapređenja kapaciteta i efikasnosti policije. Predstavljeni su i konkretni rezultati uspješne komunikacije i saradnje sa inostranih partnerima i konstatovano da se ti podaci ne mogu promovisati i predstavljati od strane crnogorske policije.

Razgovarano je i o standardu a posebna pažnja tokom susreta posvećena je penzionisanju policijskih službenika. S tim u vezi zajednički je konstatovano da su usvojene izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima bili u interesu zaštite prava policijskih službenika i unapređenja efikasnosti policijskog servisa i da je njih 307, do 1. aprila, iskoristilo zakonsku mogućnost odlaska u penziju. Time je konačno riješen dugogodišnji problem policijskih službenika bez rasporednog rešenja i policijskih službenika s narušenim zdravljem i dugogodišnjim korišćenjem bolovanja.

Razgovarano je, između ostalog, i o slučaju primjene policijskih ovlašćenja prema učenicima nikšićke gimnazije i implementaciji preporučneih mjera za poboljšanje bezbjednosti LGBT osoba.