27. SJEDNICA

27. SJEDNICA
25 Jan

27. SJEDNICA

27. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 25. januara 2013. godine. Razmotrena su 4 predmeta, u obradu uzeta dva nova slucaja dok je u pogledu dva predmeta Savjet zakljucio rad.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)