23. SJEDNICA

23. SJEDNICA
21 Sep

23. SJEDNICA

23. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 21. septembra 2012. godine tokom koje je razmotreno 14 predmeta, tri predmeta su zakljucena a tri nova slucaja Savjet je uzeo u rad.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)