18. SJEDNICA

18. SJEDNICA
19 Mar

18. SJEDNICA

18. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 19. marta  2012. godine tokom koje je izvršena priprema članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije za  sastanak sa v.d. direktorom Uprave policije.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)