3. SJEDNICA

3. SJEDNICA
03 Mar

3. SJEDNICA

Treća sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 3. marta 2011. godine, a tokom njenog rada razmotreno je deset predmeta, tri inicijative za održavanje sastanaka, jedan novi predmet je uzet u razmatranje a zaključeno je šest predmeta.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)