1. SJEDNICA

1. SJEDNICA
04 Feb

1. SJEDNICA

Prva sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 4. februara 2011. godine, tokom koje su razmotrene sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Organizaciona pitanja rada Savjeta;
  2. Inicijativa za izmjenu Poslovnika o radu Savjeta;
  3. Informisanje o radu i rezultatima Savjeta za period 2005-2010. godina;
  4. Razmatranje prispjelih zahtjeva građana i policijskih službenika;
  5. Razno.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)