2. SJEDNICA

2. SJEDNICA
14 Feb

2. SJEDNICA

Druga sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 14. februara 2011. godine, tokom koje je razmotreno sedam predmeta.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)