19. SJEDNICA

19. SJEDNICA
19 Apr

19. SJEDNICA

19. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 19. aprila 2012. godine, sa utvrđenim dnevnim redom:

  1. Razmatranje predstavki građana i policijskih sluđžbenika; 2.Tekuća pitanja. Tokom rada sjednice razmotreno je ukupno šesnaest predmeta, od kojih su tri zaključena a sedam novih slučejeva je uzeto u obradu.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)