22. SJEDNICA

22. SJEDNICA
11 Jul

22. SJEDNICA

22. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 11. jula 2012. godine. Razmotreno je 11 predmeta, u obradu uzeta četiri nova a četiri predmeta su zaključena.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)