Zaključak Savjeta za građansku kontrolu rada policije o postupanju Policije u odnosu na zaštitu bezbjednosti i integriteta građanina I.T. i njegove porodice - Berane