Zaključak Savjeta o dječijim sigurnom prostoru u stanicama policije