Zaključak, pohvala i preporuka Savjeta za građansku kontrolu rada policije povodom krađe bicikala u Podgorici