Zahvalnice javnih biblioteka iz regiona na dostavljenim publikacija Savjeta za građansku kontrolu policije