Preporuke Savjeta za građansku kontrolu rada policije povodom formiranja PTJ - značajan korak u distanciranju od prakse kršenja ljudskih prava