Postupanje Uprave policije povodom pružanja pomoći - asistencije Urbanističko-građevinskoj inspekciji na uklanjanju krstionice na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat