Policijski sluzbenik I B koji se dovodi u vezi sa prebijanjem građanke u Kolašinu udaljen iz službe