Pitanja UP u vezi sa organizovanjem vjersko-političkih okupljanja pod motom Ne damo svetinje u 2020 godini