Odgovori opština Kolašin, Kotor i Berane o njihovim aktivnostima oko bezbjednosti saobraćaja