Odgovor Uprave policije na pritužbu Srpske pravoslavne crkve u vezi javnih okupljanja