Odgovor Odbora Skupštine Crne Gore za turizam, poljoprivredu i ekologiju u vezi dostavljenog zaključka Savjeta u vezi sa ubijanjem kokota u Perastu