Odgovor UP o radu na rasvjetljavanju paljenja PMV političkog aktiviste Ivana Mitrovica iz Nikšica