Odgovor direktora policije o razlozima raspoređivanja dijela Specijalne policije u Pljevljima, Beranama i Bijelom Polju