Ocjena Savjeta povodom pritužbe građanke JM iz NK na postupanje službenika CB zbog prijavljenog nasilja