Ocjena Savjeta povodom postupanja službenika CB Pljevlja prema OM