Ocjena Savjeta o postupanju službenika CB Budva po pritužbi gospodina S.B.