Ocjena Savjeta o postupanju policije i omogućavanja javnog okupljanja crkveno-narodnog sabora u Nikšiću