Obraćanje GD za poslove nadzora MUP Crne Gore u vezi sa izvještavanjem o odnosu MUP Crne Gore prema ocjenama, zaključcima i preporukama Savjeta za građansku kontrolu rada policije u 2018 godini