Obavještenje MUP Crne Gore o realizaciji izdatih preporuka građanskog nadzora policije za IV kvartal 2019 godine