Izlaganje predsjednika Savjeta na konferenciji “Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta”