Informacija Uprave policije prema Savjetu o aktivnstima Policije povodom napada nanovinara Vijesti Samira Adrovića