Informacija o postupanju Uprave policije po predmetu pomor ribe u Ćehotini