Detaljniji podaci o dosadašnjim aktivnostima Policije i otvorenim pitanjima u vezi sa prikrivenom grobnicom iz Drugog svjetskog rata