Aktivnosti opštine Ulcinj u vezi sa implementacijom Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima