Aktivnosti opštine Herceg Novi u vezi sa implementacijom Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima