Čestitka direktora Uprave policije novoizabranom predsjedniku Savjeta za građansku kontrolu rada policije