ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA POLICAJACA SA SNIMKA

ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA POLICAJACA SA SNIMKA
25 Jun

ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA POLICAJACA SA SNIMKA

Podgorica, 25. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja a Upravi policije je dostavio snimak  dostupan ovdje.

Savjet je zatražio da se obavi identifikacija svih sa snimka, kao i da se od građana i policijskih službenika sa snimka uzmu izjave u odnosu na konkretni događaj i postupanje i da se pristupi odgovarajućim provjerama.

Savjet je uvjeren da je u crnogorskoj policiji uspostavljena nova kultura odgovornosti i da će svako pojedinačno neprofesionalno postupanje biti prepoznato i sankcionisano.

Savjet podržava svaku legitimnu i profesionalno izvedenu policijsku intervenciju i one nesmiju biti kompromitovane upotrebom disproporcionalne sile i sredstava prinude, kao što pokazuje konkretni snimak. Kada se savlada otpor, uz nužno srazmjernu silu, prestaje dalja upotreba bilo koje prinude.