ZATRAŽEN IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE

ZATRAŽEN IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE
05 Apr

ZATRAŽEN IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE

Podgorica, 5. april 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je u stalnoj komunikaciji sa policijskim vlastima a u vezi sa provjerom postupanja policije na fudbalskoj utakmici između klubova “Sutjeska” i “Budućnost”.

Savjetu se interesovao i za novije informacije u vezi sa pokrenutim postupcima protiv građana. Prekršajni postupak protiv građanina R.R. (1980) je završen i isti je kažnjen novčanom kaznom po članu 11 Zakona o javnom redu i miru (500 eura) i po članu 30. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (300 eura). Prekršajni postupak protiv građanina M. V. (1986) je odložen zbog zahtjeva da mu je potreban advokat. Ovaj građanin je bio lišen slobode po prekršaju član 11 Zakona o javnom redu i miru i po članu 30. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. 

U odnosu na navode da policijski službenici nijesu imali identifikacione oznake Savjet je izvršio određene provjere, moguće u ovom trenutku, i dobio čvrsta uvjeravanja od starješina CB Nikšić i Uprave policije da identifikacija postupajućih policijskih službenika u bilo kojoj situaciji u odnosu na ovaj događaj ne može biti sporna, osporena ili problematizovana i da je poznat identitet svakog policijskog službenika koji je upotrijebio određeno sredstvo prinude.

Savjet je od Uprave policije zatražio dostavljanje kompletne dokumentacije koja se odnosi na formiranje i rad Komisije za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude uključujući kompletan video materijal, zapisnik i mišljenje o tome da li su sredstva prinude u konkretnom slučaju opravdana i pravilno upotrijebljena. 

Savjet je uputio preporuku Upravi policije da se razmotri mogućnost da se zbog interesa javnosti objavi kompletan snimak Uprave policije koji je javno najavljen i sačinjen u odnosu na fudbalsku utakmicu između klubova “Sutjeska” i “Budućnost”.

Savjet je pozvao Osnovno državno tužilaštvo da sprovede djelotvornu istragu i naloži vještačenje povreda građanina A.I.

Savjet je pozvao sve društvene subjekte i građane da ne pristupaju politizaciji ovog događaja i da prate blagovremenost i rad svih nadležnih istražnih i nadzornih organa i tijela.